AKTUALNOŚCI

2017-07-19: Wybór pism I tomu „FILOKALII”

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec wydaje tom z dwoma osobnymi dziełami, których autorami są współtwórcy Filokalii, antologii tekstów o modlitwie i ascezie w tradycji wschodniej, obejmującej okres od starożytności chrześcijańskiej aż po schyłek bizantyjskiego średniowiecza.

Wolumin ukazuje się w serii „Teksty z Filokalii” i nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Pseudo-Antoni (IV w.) to pisarz bliżej nieznany, podający się za św. Antoniego Wielkiego, przypuszczalnie jednak jego tekst stanowi odpowiednio przekształcony traktat stoicki, który próbowano rozpowszechnić jako pismo chrześcijańskie. Niewątpliwie cenne dzieło anonimowego filozofa porusza temat opatrzności, umysłu, rozumu, przeciwstawienia duszy rozumnej i nierozumnej, cnoty i praktyki ascetycznej.

Izajasz Anachoreta (V w.) z kolei to spadkobierca Ojców Pustyni. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy chronić i oczyszczać swój umysł, jaka jest rola gniewu, sumienia, wewnętrznej modlitwy. Izajasz proponuje podjęcie dzieła czujności (nepsis), straży serca, która stanie się w biegiem czasu istotnym elementem nauki o modlitwie Jezusowej.

Publikacja woluminu stanowi pierwszy owoc szeroko zakrojonych prac nad wydaniem pierwszego polskiego tłumaczenia całej Filokalii, które będą trwały w Wydawnictwie Tyniec przez najbliższe lata, dzięki wsparciu dobroczyńców i sympatyków modlitwy Jezusowej.

 

Więcej informacji na stronie: http://opactwotynieckie.pl/wybor-pism-z-i-tomu-filokalii/

 

WRÓĆ