ARTYKUŁY

2018-10-10
Tagi:
św. Daniel Comboni, ŚWIĘTO
Lokalizacja:
Świat
Wspomnienie ŚW. DANIELA COMBONIEGO

 

Cała Rodzina Komboniańska wspomina dziś swojego założyciela DANIELA COMBONIEGO. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich Misjonarzach Kombonianach, którzy z wielką gorliwością i wrażliwością zaszczepiają w sercach ludzi na całym świecie misyjny charyzmat ich świętego Założyciela.  

 

 

 

 

Święty Jan Paweł II podczas kanonizacji Daniela Comboniego powiedział: Poświęcił on wszystkie zasoby swej bogatej osobowości i głębokiego życia duchowego, aby Afryka – kontynent, który tak bardzo miłował – mogła poznać i przyjąć Chrystusa. Daniel Comboni wezwany przez Boga do służby misyjnej wybrał pracę właśnie wśród ludów Afryki, które wówczas wydawały mu się „najbardziej potrzebującymi i opuszczonymi na świecie”. Wszyscy zwątpili w skuteczność misji w tym regionie, z wyjątkiem Daniela Comboniego. W czasie modlitwy przy grobie św. Piotra w Rzymie, doznał niezwykłego oświecenia i zaraz przelał na papier swój którego treść można wyrazić krótko: „Zbawić Afrykę przez Afrykańczyków”. Przekonał do tego planu papieża Piusa IX oraz Kongregację Rozkrzewiania Wiary i podjął wiele podróży w całej Europie, aby przygotować jego realizację. W 1877 roku otrzymał sakrę biskupią i stał się pierwszym działającym biskupem, któremu powierzono Wikariat Apostolski Centralnej Afryki, ze stolicą w Chartumie, najtrudniejszy i terytorialnie największy na świecie. Jedyną rzeczą na której mu zależało - jak sam pisał z Chartumu, miesiąc przed śmiercią - było nawrócenie Afryki: …to jest jedyna i prawdziwa pasja mojego życia i taką pozostanie aż do śmierci; wcale nie wstydzę się o tym mówić. Pokonując wiele trudności objechał całą Europę z mottem na ustach: „Afryka albo śmierć”.

 

Za wstawiennictwem św. Daniela Comboniego wołajmy o misjonarzy, którzy z radością i otwartością pragną głosić Ewangelię. Ja umieram, ale moje dzieło nie umrze, mówił na łożu śmierci bp Daniel Comboni. I tak się stało! Po dziś dzień misjonarze Kombonianie, siostry bezhabitowe, świeccy, wspólnie z ogromną liczbą przyjaciół i współpracowników, przeniknięci tym samym duchem tworzą wielką rodzinę komboniańską, kontynuując dzieło zapoczątkowane przez świętego założyciela Daniela Comboniego.

 

Dziękujmy dziś Bogu za wspaniałe świadectwo wiary i heroicznej misji bpa Daniela Comboniego. Tak bardzo potrzebny jest nam przykład misyjnego poświęcenia, które ma swoje źródło w samym Sercu Jezusa: „Misje albo śmierć!... bo nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół…".

 

św. daniel

 

 

Daniel Comboni urodził się w malowniczej miejscowości Limone nad jeziorem Garda na pólnocnych terenach dzisiejszych Włoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młody Daniel Comboni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 sierpnia 1877 r. Daniel Comboni otrzymał sakrę biskupią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grób św. Daniela Comboniego w Chartumie

 

 

 

 

 

Obraz w kaplicy św. Daniela Comboniego w Warszawie, namalowany przez p. Elżbietę Białaszek specjalnie na 25-lecie obecności Misjonarzy Kombonianów w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRÓĆ