ARTYKUŁY

2018-07-25
Tagi:
Rekolekcje
Lokalizacja:
Polska
PO REKOLEKCJACH

W dniach, 17-23 lipca 2018 roku, w domu Misjonarzy Kombonianów, odbyły się rekolekcje z warsztatami dla młodzieży pt.: "Wydostań się z wielkiej ryby".

Zajęcia na warsztatach, poprowadzone zostały przez Olę Dudę oraz Sylwię Madurską. Dotyczyły one budowania relacji - z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, ale także z nami samymi. Poruszanymi tematami były m.in. nasze uczucia i emocje, sposób komunikowania się oraz ocena siebie i innych ludzi. Z przybyłymi do nas gośćmi, z Jolą Szymańską i jej mężem Kamilem, rozmawialiśmy na temat czasem trudnej drogi, jaką trzeba przejść, by nauczyć się tworzyć więzi z bliźnimi i otwierać się na innych.

 

Swoje świadectwo oraz opowieści o życiu w Gulu, w Ugandzie, przedstawiła nam Świecka Kombonianka Joanna Owanek. Historię o swoim powołaniu i życiu na rzecz misji, opowiedziały nam Siostry Kombonianki: s. Fatima z Portugalii oraz s. Maria Rosa z Włoch. Natomiast to, jak wygląda życie we wspólnocie i praca kapłana w Mozambiku zrelacjonował nam o. Andzej Filip, Kombonianin. Jaka jest moja misja? - To pytanie, które towarzyszyło nam podczas tych spotkań.

 

Każdy z nas miał okazję do zwiedzenia Krakowa w nietypowy sposób. Gra terenowa z zagadnieniami o to, co wiemy na temat budowli i zabytków krakowskich oraz legend związanych z okolicą, pozwoliła nam przyjemnie spędzić czas i odkryć nowe miejsca.

 

W czasie rekolekcji, wspólnie wybraliśmy się na odwiedziny do DPS-u. Mieliśmy okazję do porozmawiania z wieloma wartościowymi osobami, niosącymi ze sobą bagaż mądrości i różnych doświadczeń życiowych oraz nauczenia się pokory i dawania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Chwila spędzona na rozmowie, uśmiech, a nawet sama obecność, w ciszy, okazała się być budująca dla obu ze stron.

 

Codziennie podczas rekolekcji, mogliśmy uczestniczyć we wspólnie przygotowywanej Eucharystii. Mieliśmy także czas na Boże czytanie - spędzenie cennych chwil ze Pismem Świętym. Rozważanie Słowa Bożego przygotował dla nas o. Maciej Miąsik. Był to dla nas czas, aby zastanowić się, co Bóg mówi do mnie, czy jestem otwarty na plan na życie, jaki mi On przygotował.

WRÓĆ