ARTYKUŁY z tagiem: Świadkowie

2012-01-01
Tagi:
Świadkowie
Lokalizacja:
Świat
Ofiaruję Bogu życie za ocalenie Salwadoru

W 30 rocznicę śmierci arcybiskupa Salwadoru Oskara Romero kilka słów o nim. Urodził się w 1917 roku w Ciudad Barrios na granicy Hondurasu. Skończył z najwyższym wyróżnieniem szkołę średnią w Barrios, wstąpił do seminarium duchownego w San Salwador. Rektor wysłał go na studia do Rzymu, do Gregorianum. Tam też uzyskał tytuł doktora. Po powrocie do kraju początkowo był proboszczem w wiosce Anamoros, następnie sekretarzem biskupa, rektorem seminarium, sekretarzem Konferencji Biskupów, biskupem pomocniczym w San Salwador, i biskupem Santiago. W 1977 roku Paweł VI mianował go arcybiskupem San Salwador.

Odczuwać wraz z Kościołem
Przyszło mu kierować stołeczną archidiecezją w okresie bezwzględnych rządów junty wojskowej, której bojówki dopuszczały się wielkich okrucieństw wobec narodu salwadorskiego. Abp Romero szybko stał się rzecznikiem tych, których pozbawiono głosu, przede wszystkim ubogich. Wielokrotnie apelował o powstrzymanie przemocy oraz wstrzymanie pomocy wojskowej i ekonomicznej dla junty. Arcybiskup oddał swój dom na centrum informacji. Chciał, by tam organizowali się ludzie. Sam zamieszkał w pokoiku przy szpitalu onkologicznym i tam też posługiwał chorym. W 1979 roku wysunięto kandydaturę Arcybiskupa do Pokojowej Nagrody Nobla, ale przeciwnicy robili propagandę: To psychopata, który duszę zaprzedał diabłu.

My, którzy umiemy mówić, musimy być głosem dla tych, którzy mówić nie potrafią…
23 marca 1980 roku arcybiskup Romero wygłosił kazanie transmitowane przez radio. Romero wzywał do zaprzestania zabijania. Następnego dnia abp Romero poniósł śmierć przy ołtarzu w kaplicy szpitalnej. Pochowano go w Katedrze, w której wielokrotnie odprawiał Msze Święte. Na uroczystościach pogrzebowych zgromadziło się ponad sto tysięcy ludzi. Trzymali oni w rękach gałązki oliwne. Na placu wybuchła bomba, ludziom w Katedrze groziło uduszenie. Trumna z ciałem arcybiskupa została stratowana. Pogrzebowa masakra pochłonęła ponad 30 ofiar. W 1983 i 1996 roku papież Jan Paweł II modlił się przy grobie arcybiskupa, a podczas obchodów Roku Jubileuszowego nakazał wymienić w rzymskim Koloseum abp Romero jako męczennika za wiarę.

Jeśli mnie zabiją, będę żył w ludzie Salwadoru
Pozwolę sobie na takie porównanie, choć nie można zapominać, że każda z historii jest inna, inne motywy i rzeczywistość, jednak jest pewne podobieństwo. Abp Romero może nam - Polakom być szczególnie bliski przez swoje podobieństwo do księdza Jerzego Popiełuszki. Świat poznał go jako człowieka, który wolał umrzeć, niż sprzeniewierzyć się nakazom własnego serca i własnego sumienia. Choć prześladowani, gnębieni i zastraszani mieli oni odwagę i potrafili bezgranicznie zaufać Bogu, by do końca trwać przy wyznawanych zasadach. Od chwili śmierci dzień w dzień przy grobie Arcybiskupa Romero gromadzą się tłumy, by czerpać siłę do życia. Najczęściej jednak przychodzą do niego zwykli ludzie, którzy zachowali go w sercu.

Kinga

WRÓĆ