ARTYKUŁY z tagiem: misje

2013-07-02
Tagi:
misje, Misjonarz
Lokalizacja:
Polska
Wakacyjne spotkanie misjonarzy

W dniach 25-28 czerwca, jak co roku, do Centrum Formacji Misyjnej zjechali z różnych stron świata polscy misjonarze i misjonarki: kapłani diecezjalni, osoby życia konsekrowanego, misjonarze i misjonarki świeckie, aby spotkać się z kolegami pracującymi w innych krajach, rozmawiać o swoich sprawach i problemach, modlić się, wymieniać doświadczenia i czerpać siłę do dalszej pracy na misjach.

 

Furta zawsze gościnnego Centrum Formacji Misyjnej tym razem była szczególnie szeroko otwarta zarówno dla przybywających z różnych zakątków świata misjonarzy, jak i dla gości z Polski, którzy przyjechali, aby się z nimi spotkać. Nad realizacją bardzo bogatego programu spotkania czuwali ksiądz biskup Jerzy Mazur przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, sekretarz Komisji ojciec Kazimierz Szymczycha oraz dyrektor CFM ksiądz Janusz Paciorek. Program tego kilkudniowego spotkania blisko setki misjonarzy i misjonarek był bardzo urozmaicony. Ważnym gościem spotkania była pani prof. doktor Wanda Półtawska, która mówiła do misjonarzy o problemach bioetycznych związanych z regulacją narodzin – antykoncepcją, sztucznym zapłodnieniem, in vitro – w świetle nauczania Jana Pawła II. Odwołując się do encyklik papieskich oraz wielu dokumentów, które pozostawił Jan Paweł II, mówiła o wielkim boskim darze życia i wolności człowieka, o obowiązku odczytania i zrozumienia Bożego planu wobec człowieka oraz o odpowiedzialności ludzi za przyjęcie i realizowanie tego planu we własnej codzienności. Mówiła też, że wszelkie sztuczne metody i próby kontrolowania i regulowania pojawiania się nowego życia, nowego człowieka, wynikają z nieumiejętności odczytania czy nie zrozumienia rządzących wszystkim praw Boga – Stwórcy, Boga – Kreatora wszystkiego.

Misjonarze wysłuchali też wykładów o tożsamości misjonarskiej i współczesnych tendencjach misyjnych, zostali poinformowani o działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz jej agend - Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska.Misjonarze uczestniczyli też w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz wybrali się do kina na „Cristiadę”, meksykański film w reżyserii Deana Wrighta, oparty na historycznych okolicznościach wybuchu w latach 20. XX wieku i przebiegu trwającego cztery lata powstania powszechnego, tzw. cristiady czyli powstania cristeros (Chrystusowców) w obronie wiary katolickiej. W czasie tych kilku dni był też czas na wspólną modlitwę, ale też na luźne rozmowy, opowieści o własnej pracy, żarty, anegdoty, wspomnienia, a spotkanie zakończyło wspólne grillowanie na świeżym powietrzu, które przeciągnęło się do wieczora. W spotkaniu uczestniczyło 99 osób z 37 krajów, w tym: 20 kapłanów diecezjalnych (Fidei Donum), 32 kapłanów zakonnych, 39 sióstr zakonnych i 8 misjonarzy i misjonarek świeckich.

 

 

Obecnie w 94 krajach misyjnych pracuje 2121 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Do Afryki wyjeżdżają też najczęściej polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 48. Wśród misjonarzy zakonnych i fideidonistów 70% stanowią mężczyźni, a spośród misjonarzy świeckich 77% to kobiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Brazylii, Kamerunie oraz Argentynie. Biorąc pod uwagę całe kontynenty, najwięcej Polaków pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej. Najliczniej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to werbiści, salezjanie, franciszkanie konwentualni, misjonarze oblaci OMI, pallotyni oraz redemptoryści. Siostry zakonne najchętniej podejmujące posługę misyjną to franciszkanki misjonarki Maryi, służebnice Ducha Świętego, służebniczki starowiejskie oraz elżbietanki.

                                                              Komisja Episkopatu ds. Misji  

 www.misje.pl

WRÓĆ