ARTYKUŁY z tagiem: misje

2013-07-05
Tagi:
Afryka, Błogosławiona, misje
Lokalizacja:
Polska
„Matka Afryki”

6 lipca Kościół wspomina polską misjonarkę, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, BŁ. MARIĘ TERESĘ LEDÓCHOWSKĄ (1863-1922). Rodzina Józefiny i Antoniego Ledóchowskich każdy dzień kończyła wspólnym pacierzem, a w niedzielę uczestniczyła we Mszy świętej. Matka, niezwykle czuła na niedolę bliźnich, bardzo towarzyska i pogodna, umiała wychować dzieci w karności i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, zapoznając je z historią malarstwa i sztuki, z historią Polski i ojczystą mową. 

    Maria Teresa była bardzo zdolna, wszechstronnie utalentowana. Od najmłodszych lat pisała wiersze, tworzyła sztuki, malowała, miała uzdolnienia aktorskie i muzyczne. W 1886 r. Maria Teresa po raz pierwszy zetknęła z ideą misyjną Kościoła. W tym czasie kardynał Karol Marcial Lavigerie (+ 1892), arcybiskup Algieru, rozwijał ożywioną akcję na rzecz Afryki. Pewnego dnia Maria Teresa dostała do ręki broszurę kardynała, gdzie przeczytała słowa: „Komu Bóg dał talent pisarski, niechaj go użyje na korzyść tej sprawy, ponad którą nie ma świętszej”. To było dla niej światło z nieba i wtedy odnalazła prawdziwy cel swojego życia. W wieku 27 lat rozpoczęła wszystko od początku. Wydawała pismo „Echo z Afryki”, „Murzynek” (dla najmłodszych), broszury misyjne, kalendarze, książki i katechizmy w afrykańskich językach oraz korespondowała z misjonarzami.

   

Maria Teresa Ledóchowska należy do najwybitniejszych postaci w Kościele w dziedzinie pracy misyjnej. Ożywiła ducha misyjnego w Kościele, odkryła nowe drogi współpracy misyjnej, zainteresowała swoją ideą rzesze ludzi. Nawiązała też żywy kontakt z misjami katolickimi w Afryce. Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji i walki z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki”, chociaż nigdy w Afryce nie była. 19 października 1975 r. apież Paweł VI zaliczył ją w poczet błogosławionych i stała się patronką dzieł misyjnych w Polsce. W ikonografii bł. Maria Teresa przedstawiana jest w habicie, czasem z murzyńskimi dziećmi. Za życiowe hasło miłośniczka misji obrała słowa: „Z rzeczy Boskich najbardziej Boską jest współdziałanie w zbawieniu dusz”. Czy zrealizowała je w swoim życiu? O tym najlepiej świadczy fragment dekretu beatyfikacyjnego: Ponieważ posiadała nieprzeciętne zdolności, żywe, zdecydowane i nacechowane życzliwością usposobienie oraz znakomicie wyrobiony zmysł artystyczny, wydawało się, że czeka ją życie pełne uroku i szczęścia w ówczesnym środowisku arystokratycznym. Jednakże, gdy znalazła się na dworze wielkiego księcia Toskanii, zaczęła sobie uświadamiać, że Bóg żąda od niej czego innego. Pociągało ją bowiem niepodzielnym sercem iść za Chrystusem, który odkupił ludzi i udostępnił im świętość przez swe posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu. Czuła w sercu wezwanie do miłowania Pana i służenia Mu w braciach najbardziej nieszczęśliwych i opuszczonych, mianowicie w zepchniętych do stanu niewolniczego Afrykańczykach. Przynagleniu Bożemu, które stawało się coraz wyraźniejsze, Maria Teresa okazała posłuch i oddała się Bogu z taką stałością i pełną gotowością służenia Mu, jaka znamionuje ludzi ogarniętych Bożą miłością i wielkodusznie Mu oddanych. W okresie, kiedy możliwości apostolskie kobiet były jeszcze bardzo ograniczone, Maria Teresa uprzedzała to, co dopiero po latach miało nadejść.

    

    Idąc za przykładem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej zwróćmy swoje serca ku misjom. Potwierdzają się słowa, że nie trzeba wyjechać na „krańce świata” by być prawdziwym misjonarzem i bł. Maria Teresa daje nam tego doskonały przykład. Nie stoi zatem nic na przeszkodzie, żeby każdy z nas stał się orędownikiem misji, zatroszczył się o misjonarzy a szczególnie o braci i siostry, którzy są obok nas. Niech patronka dzieł misyjnych w Polsce otworzy nam serca na miłość drugiego człowieka, otworzy nam oczy, byśmy dostrzegali potrzeby misji, i otworzy nam uszy, byśmy usłyszeli każdą prośbę o pomoc naszych braci i sióstr.

 
MODLITWA DO BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
 
Boże, dzięki Twojej łasce Błogosławiona Maria Teresa
niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii, 
spraw za jej wstawiennictwem,
aby wszystkie ludy poznały Ciebie,
prawdziwego Boga i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
AMEN
 
 
WRÓĆ