ARTYKUŁY

2015-12-08
Tagi:
MARYJA, ŚWIĘTO
Lokalizacja:
Świat
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

To radosne święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ma długowiekową tradycję – na wschodzie obchodzone było już od VII wieku, a na zachodzie od IX wieku. Aby nie było żadnych wątpliwości ani dyskusji papież Pius IX w święto Niepokalanego Poczęcia 8 XII 1854 r. ogłosił całemu światu dogmat do wierzenia w następujących słowach: „Najświętsza Maryja Panna Dziewica, w pierwszej chwili swojego poczęcia została uwolniona od zmazy grzechu pierworodnego ze szczególną łaską Boga Wszechmogącego...”.

W 4 lata później św. Bernadeta Soubirous 25 III przeżywała szesnaste objawienie przy Grocie Massabielskiej w Lourdes. Pytała wówczas natarczywie Piękną Panią aż trzy razy: „Czy Pani nie byłaby tak łaskawa powiedzieć mi, kim jest? „Jestem Niepokalane Poczęcie” – powiedziała Piękna Pani i uśmiechając się zniknęła. A dziecko, które wiele już wycierpiało badań, przesłuchań, prześladowań i niedowierzania ludzi, pobiegło do miejscowego proboszcza, który również do tej pory nie dał wiary objawieniom. Powiedziała do kapłana: „Jestem Niepokalane Poczęcie - te słowa powiedziała przed chwilą Piękna Pani”. „A wiesz, co to znaczy?” - zapytał ksiądz. „Nie wiem Księże proboszczu”. Dziecko nie rozumiało tych słów, wszak niewiele katechizmu znało i nie było jeszcze u I Komunii św.

 

„Jestem Niepokalane Poczęcie”

Z dzisiejszego święta wynika kilka podstawowych prawd, które warto sobie przypomnieć:

  • Każdy człowiek zaczyna istnieć przed swoim narodzeniem, od chwili poczęcia. Zauważmy, że w prastarej liturgii Kościoła 8 XII jest świętem Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a 8 IX Jej narodzin, 25 III jest świętem Zwiastowania Narodzenia Jezusa, a 25 XII Boże Narodzenie.
  • Grzech pierwszych ludzi dosięga każdego człowieka – nazywamy go pierworodnym i dziedzicznym, gdyż każdy człowiek poczyna istnieć jako dziecko ludzkie, ale nie dziecko Boże, czyli nie ma łaski uświęcającej.
  • Jedynie Maryja Matka Chrystusa od pierwszej chwili swojego poczęcia była pełną łaski, wolną od grzechu pierworodnego – Niepokalanie Poczętą.
  • Każdy człowiek może dzięki Chrystusowi przez chrzest św. otrzymać łaskę uświęcającą, nie ma więc grzechu pierworodnego ale dopiero po chrzcie św., który Pan Jezus nazwał powtórnym narodzeniem i koniecznym warunkiem, aby wejść do nieba.

 

Przed kilku laty odbył się w Jugosławii kongres ku czci Matki Bożej zorganizowany pod hasłem „Maria – mundi melioris origo” – „Maryja początkiem lepszego świata”. Hasło to nie było przypadkowe. W jednym ze starożytnych kościołów chorwackich przy płaskorzeźbie Maryi znaleziono wykuty właśnie ten napis: „Maryja początkiem lepszego świata”. Rzeczywiście od Jej Niepokalanego Poczęcia bierze początek lepszy świat – świat Odkupiony. Przez Nią przyszedł na ziemię Zbawiciel, a Ona jest pierwszą w tym nowym, lepszym, Odkupionym świecie. Ona jest doskonałym Człowiekiem, najwspanialszym dziełem Boga i gwiazdą przewodnią ludzkości.

 

Maryja w sposób wyjątkowy była zjednoczona z Bogiem – pełna łaski aż do chwili poczęcia. Dlatego jest Ona obrazem doskonałej ludzkości, Odkupionej ludzkości. My wszyscy mamy stać się podobnymi właśnie do Niej, mamy stać się pełnymi i doskonałymi ludźmi. Potrzeba światu ludzi mądrych, uczonych, fizyków, chemików, inżynierów, wynalazców, przywódców, działaczy, reformatorów, pisarzy, dziennikarzy, robotników – ale ich działanie będzie wtedy sensowne i pożyteczne, gdy będzie wolne od nienawiści, pychy, chciwości, gdy nie będzie skalane żadnym grzechem.

 

Warto pamiętać, że Maryja Niepokalana jest ideałem postawionym nam przez Boga. Czeka nas wszystkich nagroda za podobieństwo właśnie do Tej, która jest obrazem doskonałego człowieka, do Niepokalanej.

 

opr. Ewa Gniady

Na podstawie zapisków śp. ks. Antoniego Kmiecika

 

WRÓĆ