CZASOPISMO

2010 lipiec-październik

Czasopismo Misjonarze Kombonianie

OD REDAKCJI
Jubileuszowy numer


FAKTY i PROBLEMY
Gratulacje!
Jesteśmy dzięki misjom i dla misji
Głos coraz donośniejszy

dossier
Afryka. Kraj po kraju

Kościół na świecie
Pracować dla misji
Misjonarze Kombonianie Polacy
Kościół w Polsce – Kościołem misyjnym i misjonarskim

Młodzież i Misje
Jezus, sługa z miłości (Jan 13,1–15)
O Jacku, który pojechał na rekolekcje do kombonianów