CZASOPISMO

2011 lipiec-sierpień

Czasopismo Misjonarze Kombonianie

OD REDAKCJI
Wracam do Afryki

wydarzenia z afryki
2011 Międzynarodowy
Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego: Honduras,
Kostaryka, Panama
Ocalić naturę. Siódmy Cel Milenijny ONZ

dossier
Baobab

Kościół na świecie
Przyjaciel misji
Święcenia kapłańskie Pawła Opioły
Zaślubiony na całe życie
– od marzenia do powołania

Młodzież i Misje
Wyobraźnia miłosierdzia
(Łk 10,25–37)

Do pobrania: