CZASOPISMO

2014 lipiec-sierpień

Czasopismo Misjonarze Kombonianie

Od redakcji
Oddam życie za krowę o. Krzysztof Zębik, mccj


Pozdrowienia z „krańców świata”

Wiadomości
Krótkie informacje
Rekord papieskiego Twittera
Polak nowym biskupem w RŚ


Misjonarz odpowiada
Brat Jacek Pomykacz, misjonarz kombonianin we Włoszech, odpowiada Ewie Gniady

Demokratyczna Republika Konga
Dzień z życia misjonarza (cz. I) o. Wojciech Chwaliszewski, mccj

Afryka
Pasterze i rolnicy José Luis Cortés López

Brazylia
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie... o. Tomasz Marek, mccj

Gawędy misyjne
Egipt faraonów, chrześcijan i muzułmanów…  o. Rafał Leszczyński, mccj

Rozważania Biblijne
Odpoczynek wyrazem tęsknej nadziei ks. Marek Mierzyński

Ameryka Południowa
Aby się więcej nie powtórzyło! o. Maciej Miąsik, mccj

Młodzi i Misje
Umocnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-13) o. Maciej Miąsik, mccj
Misyjny Ruch TUCUM Natalia Kluzek 

Sprawiedliwy Handel
„Anioł Stróż” filipińskich dzieci Magdalena Fiec

Do pobrania: