o. Andrzej Filip

Do Kombonianów wstąpiłem w 2001 roku, po maturze. Pierwszym etapem mojej formacji był postulat w Warszawie. Były to studia filozoficzne, poznawanie zgromadzenia, osoby Daniela Comboniego, apostolatu oraz wolontariatu. Drugim etapem był nowicjat we Włoszech – bardzo ważny, ale i również trudny – czas modlitwy osobistej i wspólnotowej, pracy, poznawania i pogłębiania własnego powołania, samego siebie, przygotowanie do pierwszych ślubów. Złożyłem je w naszej wspólnocie w Krakowie po ukończeniu nowicjatu. Mój kolejny etap formacji to ukończenie studiów teologicznych w Neapolu, we Włoszech oraz czas pracy apostolskiej i przygotowania do służby misyjnej. Zostałem posłany na doświadczenie misyjne do Mozambiku, mojej pierwszej placówki misyjnej do którego także powróciłem po moich Święceniach, które przyjąłem 12 maja 2012. Praca tutaj – przede wszystkim duszpasterstwo młodzieży – jest dla mnie nowym doświadczeniem, wielkim wyzwaniem, za które dziękuję. Wiem, że nie będzie to łatwa praca, ponieważ parafia nie jest jeszcze całkiem zorganizowana. Początki zawsze są trudne, ale jestem dobrej myśli, ponieważ widzę chęć współpracy ze strony młodzieży, a z pomocą Bożą wszystko jest możliwe.