Redakcja Misjonarze Kombonianie

Misjonarze Kombonianie - Czasopismo

ul. Skośna 4
skr. poczt. 21
30-383 Kraków
tel. 12 262 34 68
e-mail: kombonianie.redakcja@post.pl

konto bakowe: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999


KTO INFO TELEFON E-MAIL, WWW
br. Tomasz Basiński Redaktor Naczelny 514 130 381 braciszek.tomek@gmail.com