Misjonarze Kombonianie - Kraków

Misjonarze Kombonianie - Kraków

ul. Skośna 4
30-383 KRAKÓW
skr. poczt. 21
tel. 12 262 34 68
e-mail: kombonianie@gmail.com

ING Bank Śląski: 27 1050 1445 1000 0022 8669 0751


KTO INFO TELEFON E-MAIL, WWW
o. Theotime Akpako Parfait Odpowiedzialny za Animację Misyjną 506 521 009 theotime2005@yahoo.fr
o. Rafał Leszczyński Odpowiedzialny za Animację Misyjną, przełożony domu w Krakowie 796 000 240 rafal.leszczynski.roy@gmail.com
Ekonom Delegacji economatopolonia@gmail.com
o. Maciej Miąsik Formator postulatu i odpowiedzialny za powołania i spotkania młodzieżowe 500 330 852 macm@op.pl
br. Tomasz Basiński Odpowiedzialny za redakcję czasopisma i stronę internetową oraz odpowiedzialny za Świeckich Misjonarzy Kombonianów w Polsce 514 130 381 braciszek.tomek@gmail.com