ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

2016-07-28
Lokalizacja:
Polska
MŁODZIEŻ całego świata wita papieża Franciszka!

"My wszyscy razem tutaj, przeżywamy święto wiary. W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciałbym mu podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas. A stwierdzenie, że żyje, oznacza chęć ponowienia naszego pragnienia pójścia za Nim, naszego pragnienia, by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa" - powiedział, na powitanie MŁODZIEŻY zgromadzonej na krakowskich Błoniach, papież FRANCISZEK.


http://www.youtube.com/watch?v=U1ZnI2cBu3g

"PANIE OTO JESTEŚMY! Poślij nas, byśmy dzielili się Twoją Miłością Miłosierną. Chcemy Ciebie przyjąć podczas tych Światowych Dni Młodzieży, chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wówczas, gdy przeżywamy je wychodząc z miłosierdzia, od miłosierdzia, i że to jest najlepsza cząstka, najsłodsza część, której nie będziemy pozbawieni".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRÓĆ