ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

2016-07-30
Lokalizacja:
Świat
MSZA POSŁANIA na zakończenie ŚDM

W podkrakowskich Brzegach papież Franciszek odprawił Mszę świętą Rozesłania, wieńczącą 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W homilii prosił młodych, by przełamywali wstyd i oddawali Bogu wszystko, a zwłaszcza słabości, trudy i grzechy w spowiedzi. Zachęcał, by poszli za Jezusem z „entuzjazmem serca”. Przypomniał, że Bóg bezwarunkowo kocha nas takich, jakimi jesteśmy i nie zmieni tego żadna nasza wada, grzech ani błąd. - Dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą - liczysz się ty. W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Naw0g-zPoDs

 

Kończąc zachęcił młodych całego świata, by uczynili Ewangelię swoim nawigatorem na drogach życia. Franciszek zauważył, że można powiedzieć, iż „Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu każdego pielgrzyma, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. [...] Zaufajcie pamięci Boga. Jego pamięć nie jest „twardym dyskiem”, który rejestruje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym, współczującym sercem, które cieszy się trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła. Spróbujmy teraz także i my naśladować wierną pamięć Boga i strzec dobra, które otrzymaliśmy w tych dniach”.

 

 

 

 

 

 

WRÓĆ