Tagi: ,

Liczba uchodźców na świecie

Liczba migrantów na całym świecie w tym roku jest szacowana na 272 miliony i ciągle wzrasta – wynika z rocznego raportu Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) . Wzrost o 51 milionów w stosunku do roku 2010, czytamy w raporcie, oznacza, że liczba migrantów rośnie szybciej niż ludności na świecie. Migranci stanowią 3,5% ludności świata (w roku 2000 2,8%).
Liczba uchodźców i azylantów w latach 2010-2017 wzrosła o 13 milionów. Europa jest kontynentem, który przyjął największą liczbę (82 milionów) migrantów. Na drugim miejscu jest Ameryka Północna. Jeśli chodzi o poszczególne kraje to jedną piątą (51 milionów) wszystkich migrantów świata przyjęły Stany Zjednoczone. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się odpowiednio Niemcy i Arabia Saudyjska (po 13 milionów) .
Dane opierają się na oficjalnych państwowych statystykach otrzymanych z spisów ludnościowych odnośnie osób urodzonych za granicą lub cudzoziemców. W tym roku największą liczbę imigrantów przyjęły: Europa– 82 miliony, Ameryka Północna – 59 milionów oraz północna Afryka i zachodnia Azja – 49 milionów.

„Te dane są kluczowe dla zrozumienia kluczowej roli migrantów dla rozwoju zarówno krajów docelowych jak i ich pochodzenia. Ułatwienie form migracji i przemieszczania się ludności w sposób regularny, uporządkowany i odpowiedzialny pomoże w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.” – powiedział Liu Zhenmin podsekretarz ONZ kierujący ECOSOC.
Połowa wszystkich imigrantów przebywa w 10 krajach. Po wspomnianych Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Arabii Saudyjskiej, w dalszej kolejności są to: Rosja (12 milionów), Wielka Brytania (10 milionów), Zjednoczone Emiraty Arabskie (9 milionów), Francja , Kanada i Australia (po 8 milionów) oraz Włochy (6 milionów).
Jeśli chodzi o kraj urodzenia to jedna trzecia wszystkich imigrantów pochodzi z zaledwie dziesięciu krajów z czego najwięcej z Indii (18 milionów żyje poza granicami kraju).  [L`Osservatore Romano]