Modlitwa ruchu TUCUM

Boże, Ty jesteś Dawcą życia.
Dziękuję Ci za ten wspaniały Dar.
Proszę Cię, naucz mnie żyć z wdzięcznością i z zaangażowaniem,
by moje postawy, styl życia i konkretne gesty solidarności
były świadectwem Twej miłości i dawały innym życie.
Uczyń mnie wrażliwym na potrzeby każdego człowieka,
szczególnie tego najbiedniejszego i najbardziej opuszczonego.
Wspieraj misjonarzy, by byli dla innych ‘twarzą Boga’
i spraw, abym i ja stawał się Twoim misjonarzem.
Jezu, niech moje życie będzie realizacją Twojego marzenia:
„aby każdy miał życie i miał je w obfitości”. Amen