DZIEŁO ZBAWICIELA

Jednym ze sposobów wsparcia pracy Misjonarzy Kombonianów jest zamawianie Mszy Świętych. Kościół daje możliwość Zgromadzeniom Misyjnym sprawowania szczególnych Mszy zwanych Rocznymi lub Wieczystymi. "Dzieło Zbawiciela" to właśnie realizacja tego przywileju. Do "Dzieła Zbawiciela" można zapisać zarówno swoich krewnych zmarłych jak i osoby żyjące. Za wszystkich wpisanych do "Dzieła Zbawiciela" codziennie odprawiana jest Msza Święta przez rok albo jest to tzw. Msza Wieczysta. Ofiara pieniężna składana przy tej okazji dla Mszy Rocznych wynosi 50 zł, dla Mszy wieczystych 100 zł i jest ona przeznaczona na działalność misyjną Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów. Pieniądze można przesłać przekazem pocztowym lub na konto. Należy podać swoje imię i nazwisko oraz aktualny adres, a także intencję – czyli osobę za którą polecam się modlić.