Jak zostać misjonarzem

Trzeba być młodym mężczyzną z ukończoną szkołą średnią i zdaną maturą. Być gotowym m. in. do:

 • Naśladowania Jezusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie jako osoba konsekrowana;
 • Całkowitego poświęcenia się służbie misyjnej na całe życie;
 • Rozeznawania swojego powołania poprzez modlitwę i wsłuchiwanie się w Słowo Boże pod kierownictwem
 • innych misjonarzy;
 • Życia i pracy we wspólnotach międzynarodowych;
 • Wyjazdu do innego kraju i pracy ewangelizacyjnej w innym środowisku kulturowym niż własne.

Swoje powołanie misyjne w Zgromadzeniu Misjonarzy Kombonianów można realizować, albo jako brat, albo jako kapłan.

W okresie formacji przygotowujemy młodych ludzi do życia wartościami ewangelicznymi w konkretnych sytuacjach posługi misyjnej. Pomagamy kandydatom rozwijać się w pełni jako ludzie i chrześcijanie oraz osoby konsekrowane, a także zdobyć konkretne przygotowanie praktyczne do pracy misyjnej.

Postulat

Formacja rozpoczyna się w Polsce trzyletnim postulatem w Krakowie. Jest to czas -połączony ze studiami:

 • dla kandydatów na braci – zawodowymi ukierunkowanymi na przyszłą służbę misyjną wg potrzeb zgromadzenia i predyspozycji kandydata.
 • dla kandydatów na kapłanów – filozofii w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, począwszy od drugiego roku postulatu.

Zasadnicze elementy formacji w tym okresie to:

 • modlitwa
 • życie we wspólnocie
 • nauka
 • apostolat
 • towarzyszenie duchowe

Elementy te będą towarzyszyć z mniejszym lub częściej z większym nasileniem też na pozostałych etapach formacji. Poza tym wszyscy w czasie postulatu uczą się języka portugalskiego, który im posłuży w następnej fazie formacji jaką jest nowicjat.

Nowicjat

Drugim etapem formacji jest właśnie nowicjat, który trwa dwa lata i ma miejsce w Santarém, w Portugalii wraz z kandydatami z innych krajów Europy. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów czasowych, do czego też ma bezpośrednio przygotowywać. W tym okresie nowicjusze nie mają studiów, lecz swój czas poświęcają przede wszystkim na modlitwę i refleksję, pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, szersze poznanie życia i charyzmatu Założyciela oraz Zgromadzenia. W drugim roku nowicjatu ważnym elementem są doświadczenia życia wspólnotowego w jednej ze wspólnot komboniańskich oraz czas praktyki apostolskiej.

Śluby czasowe

Trzecim etapem jest okres ślubów czasowych, gdzie neoprofes przez kilka lat ma możliwość wypróbowania swojej wierności wobec Boga i misji w konkretnych sytuacjach życia oraz przygotowuje do ślubów wieczystych i pracy misyjnej. W tym czasie, oprócz studiowania, uczy się życia we wspólnocie międzynarodowej i międzykulturowej oraz zajmuje się pracą apostolską.

W przypadku kandydatów na kapłanów czas ten jest związany ze studiami teologicznymi w jednym z międzynarodowych scholastykatów komboniańskich (Neapol-Włochy, Lima-Peru, Pietermaritzburg-RPA, Sao Paolo-Brazylia, Kinshasa-Kongo, Nairobii-Kenia, Cape Coast-Ghana).

W przypadku kandydatów na braci są to dalsze studia ukierunkowane na pogłębienie formacji zakonnej i/lub zawodowej zazwyczaj w jednym z dwóch międzynarodowych centrów dla braci w Bogocie (Kolumbia) albo w Nairobii (Kenia).

Służba misyjna

Po ukończonych studiach następuje dwuletni okres „służby misyjnej”, najczęściej w Afryce albo Ameryce Łacińskiej w jednej ze wspólnot komboniańskich. W drugiej połowie tego stażu misyjnego składa się śluby wieczyste i kandydaci na kapłanów przyjmują święcenia diakonatu, by po jego zakończeniu i powrocie do kraju przyjąć święcenia kapłańskie.

Jeśli jesteś zainteresowany kontaktuj się z o. Pawłem Opiołą: 797 178 182, albo pisz na kombonianie@gmail.com