EWANGELIA OCZAMI MISJONARZA

Ojciec Maciej Zieliński dzieli się z nami swoją refleksją nad Słowem Bożym na Niedzielę Palmową 28 marca 2021 r. Zapraszamy!