Danusia Król (ŚMK)

Boże, Ty jesteś dawcą życia i powołania. Dziękuję Ci za Twoje
dary, za moją rodzinę, przyjaciół, wspólnotę Misjonarzy
Kombonianów i przykład świętego Daniela Comboniego.
Dziękuję, że przez różne znaki, rekolekcje, Słowo Boże
pozwoliłeś mi odkryć piękno powołania misyjnego. Dzisiaj
przed Tobą i wspólnotą komboniańską, chcę wyrazić
moje pragnienie służby Bogu jako Świecka Misjonarka
Kombonianka. Oddaję Ci wszystkie moje talenty i zdolności;
wszystko, co może posłużyć tym, do których mnie posyłasz.
Proszę Cię, aby Twoja moc objawiała się w moich słabościach,
Twoja mądrość w mojej niewiedzy, Twoja dobroć i miłość we
wszystkich moich decyzjach i czynach. Udzielaj mi hojnie
darów Ducha Świętego. Niech moje życie
będzie realizacją Twojego marzenia, aby każdy miał życie i
miał je w obfitości.