Edukacja w Sudanie Południowym

W kraju o wysokim poziomie analfabetyzmu, zapewnianie edukacji przez instytucje Kościoła Katolickiego pomaga w zagwarantowaniu lepszej przyszłości wielu młodym ludziom zmagającym się z wyzwaniami związanymi z przedłużającym się konfliktem cywilnym.
„Staramy się zapewnić wysokiej jakości edukację, która nie jest zbyt kosztowna dla ludności, wśród której żyjemy”– powiedział w niedawnym wywiadzie korespondentowi ACI Africa brat Jacek Andrzej Pomykacz, polski misjonarz kombonianin, administrator dwóch szkół
podstawowych Comboniego w Yirol, jednej z parafii diecezji Rumbek w Sudanie Południowym.
W Yirol, mieście położonym około 225 km od stolicy Sudanu Południowego – Dżuby, wkład katolickich instytucji edukacyjnych w życie społeczne ma ogromną wartość. Jak zaznaczył brat Pomykacz, który jest również dyrektorem Szkoły Podstawowej Świętego Krzyża i Szkoły Świętego Daniela Comboniego, najbardziej widocznym osiągnięciem jest liczba uczniów,
którzy ukańczają naukę w tych szkołach i udają się do szkół średnich i na uniwersytet, aby rozpocząć karierę życiową. 38-letni brat dodał, że uczniowie kończący szkoły, którymi zarządza, stanowią w skali Yirol największą liczbę absolwentów szkół podstawowych oraz kontynuują edukację na najwyższym poziomie.
Pracujący w krajowej diecezji Malakal brat Jorge Rodriguez Floyd powiedział także: „Nasz system polega na zapewnieniu integralnej edukacji, która uwzględnia formację, wychowanie w wartościach, zwłaszcza wartościach chrześcijańskich naszych dzieci, naszej młodzieży, aby mogły w przyszłości rozwijać aspekty społeczne w odniesieniu do swoich społeczeństw i żyć razem jako bracia i siostry w sposób chrześcijański”. Brat Rodriguez dodał również, że uczniowie bardzo doceniają wartość i tradycję szkół Comboniego oraz integralny charakter edukacji, jaką oferują.
Przy widocznym wpływie szkół katolickich na edukację, wyzwanie nadal stanowi pozyskiwanie profesjonalnie wyszkolonych nauczycieli. W znacznym stopniu utrudnia to postęp w tym ważnym sektorze. Wielu młodych ludzi uczących w katolickich szkołach podstawowych w całym Sudanie Południowym jedynie dzieli się swoją wiedzą i nie traktuje
nauczania jako zawodu na całe życie.


Źródło: https://www.comboni.org