Ewangelia oczami misjonarza

Brat Jacek Pomykacz, posługujący na misji w Sudanie Południowym, dzieli się z nami rozważaniem nad Słowem Bożym. Zapraszamy!