KAPLICE W SUDANIE POŁUDNIOWYM

W 2019 roku dzięki współpracy Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego, Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, udało się przeprowadzić wielką zbiórkę środków na budowę dwóch kaplic w diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Dziś z wielką radością możemy ogłosić, że obie świątynie są już gotowe.

Dzięki hojności Darczyńców Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, w ramach kampanii „Kaplice dla Sudanu”, w zaledwie kilka tygodni udało się zebrać aż 200 tysięcy złotych, dzięki czemu pod koniec ubiegłego roku mogły ruszyć pierwsze prace budowlane.

Ze względu na olbrzymią determinację pracowników i korzystne warunki klimatyczne, wszystkie prace budowlane postępowały niezwykle szybko. W maju zakończyła się budowa kaplicy w miejscowości Kowic, która przyjmie wezwanie Dobrego Pasterza. Na początku czerwca oddana do użytku została kaplica w Piirciok pw. Chrystusa Króla. Wkrótce po ustaniu epidemii koronawirusa odbędzie się ich konsekracja.

– Wydaje mi się, że to są bardzo wymowne dedykacje. Chcemy, aby ludzie poznali Pana Jezusa jako Pasterza łagodnego, troszczącego się o nas. Szczególnie dla plemion pasterskich jest to bardzo ważne. Chcemy, aby poznali Go też jako Króla nas wszystkich i całego wszechświata – mówi posługujący w Sudanie Południowym, ojciec Krzysztof Zębik MCCJ.

Co ważne, powstałe świątynie będą miały wiele zastosowań. Oprócz wspólnych modlitw i odprawianych Mszy Świętych, będą w nich prowadzone także kursy i warsztaty, dzięki czemu miejscowa społeczność będzie mogła nadal wzrastać w wierze.

Kaplice będą również sporą pomocą dla pobliskiej szkoły, w której zajęcia edukacyjne w klasach wciąż odbywają się pod drzewami, a podczas pory deszczowej nie jest możliwe prowadzenie nauczania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę niezwykle potrzebną kampanię i dołożyli swoją cegiełkę do powstania tych dwóch świątyń.

 

o. Krzysztof Zębik, kombonianin

Kaplica w Kowic
Kaplica w Kowic
Kaplica w Kowic
Kaplica w Piirciok

Kaplica w Piirciok

Kaplica w Piirciok