o. Andrzej Filip

Do Kombonianów wstąpiłem w 2001 roku, po maturze. Pierwszym etapem mojej formacji był postulat w Warszawie. Były to studia filozoficzne, poznawanie zgromadzenia, osoby Daniela Comboniego, apostolatu oraz wolontariatu. Drugim etapem był nowicjat we Włoszech – bardzo ważny, ale i również trudny – czas modlitwy osobistej i wspólnotowej, pracy, poznawania i pogłębiania własnego powołania, samego siebie, przygotowanie do pierwszych ślubów. Złożyłem je w naszej wspólnocie w Krakowie po ukończeniu nowicjatu. Mój kolejny etap formacji to ukończenie studiów teologicznych w Neapolu, we Włoszech oraz czas pracy apostolskiej i przygotowania do służby misyjnej. Zostałem posłany na doświadczenie misyjne do Mozambiku, mojej pierwszej placówki misyjnej do którego także powróciłem po moich Święceniach, które przyjąłem 12 maja 2012. Praca tam – przede wszystkim duszpasterstwo młodzieży – była dla mnie ważnym doświadczeniem, wielkim wyzwaniem, za które dziękuję. W Mozambiku pracowałem dziewięć lat. Obecnie pracuję w Polsce.