o. Sebastian Chmiel

Cała moja historia z kombonianami rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy to do naszej parafii zawitał jeden ojciec kombonianin. On to opowiadając o trudnych sytuacjach w Afryce rozpalił we mnie zapał i chęć oddania się całkowicie Chrystusowi i sprawie misji. Dwa lata później, zaraz po maturze, wstąpiłem do naszego Zgromadzenia. Postulat odbyłem w Warszawie, gdzie studiowałem dwa lata filozofii i rok teologii. Następnie pojechałem do Włoch do nowicjatu, który trwał dwa lata. W 2004 roku zostałem wysłany na studia teologiczne do Austrii, do Innsbrucka. Po skończonych studiach, zostałem posłany do Krakowa do pracy z młodzieżą. 16 października 2010 roku przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Mateusza Ustrzyckiego. Od 2011 do 2019 roku pracowałem w Czadzie dzieląc swoje życie z lokalną ludnością. Od roku 2021 pracuję we Włoszech.