o. Wojciech Chwaliszewski

Moja przygoda z Kombonianami rozpoczęła się pod koniec szkoły średniej kiedy do mojej miejscowości przyjechał jeden z Misjonarzy Kombonianów na tak zwany dzień misyjny. Przez następny rok jeździłem do jedynego wówczas domu Kombonianów do Warszawy na spotkania powołaniowe co zaowocowało podjęciem decyzji o wstąpieniu do postulatu. Pierwsze trzy lata spędzone w warszawskim postulacie dzieliłem pomiędzy nauką filozofii w seminarium Archidiecezji Warszawskiej oraz apostolatem w domu dziecka i z chorymi na AIDS. Po tym czasie wyjechałem do Venegono we Włoszech gdzie mieliśmy nasz nowicjat. Po czasie spędzonym we Włoszech zostałem wysłany do scholastykatu w Kinszasie gdzie skończyłem teologię i przyjąłem święcenia diakonatu. Do 2012 roku byłem formatorem w postulacie Misjonarzy Kombonianów w Krakowie i w tym samym czasie również przełożonym wspólnoty. Przez kolejnych pięć lat byłem na misji w Republice Demokratycznej Kongo. Obecnie, od 2018 roku, pracuję w Meksyku. Najbardziej pociągała mnie w instytucie możliwość pracy na misjach, Kombonianie to Zgromadzenie w stu procentach misyjne. W czasie formacji zafascynowała mnie również postać naszego założyciela św. Daniela Comboni, człowieka, który całe swe życie poświecił dla misji spalając się doszczętnie w służbie najuboższym i opuszczonym.