Danuta Abalo

Boże, Ty jesteś dawcą życia i powołania. Dziękuję Ci za Twoje dary, za moją rodzinę, przyjaciół, wspólnotę Misjonarzy Kombonianów i przykład świętego Daniela Comboniego.
Dziękuję, że przez różne znaki, rekolekcje, Słowo Boże pozwoliłeś mi odkryć piękno powołania misyjnego. Dzisiaj przed Tobą i wspólnotą komboniańską, chcę wyrazić moje pragnienie służby Bogu jako Świecka Misjonarka Kombonianka. Oddaję Ci wszystkie moje talenty i zdolności; wszystko, co może posłużyć tym, do których mnie posyłasz.
Proszę Cię, aby Twoja moc objawiała się w moich słabościach, Twoja mądrość w mojej niewiedzy, Twoja dobroć i miłość we wszystkich moich decyzjach i czynach. Udzielaj mi hojnie darów Ducha Świętego. Niech moje życie będzie realizacją Twojego marzenia, aby każdy miał życie i miał je w obfitości.