Kombonianin Kardynałem

W najbliższą sobotę 5 października odbędzie się konsystorz, na którym papież Franciszek wyniesie do godności kardynalskiej łącznie 13 arcybiskupów i biskupów. Jednym z nich jest nas współbrat, bp. Miguel Ángel Ayuso Guixot.
Pochodzi z Hiszpanii, urodził się w 1952 r. w Sewilli. W 1980 r. złożył śluby wieczyste w zgromadzeniu Misjonarzy Kombonianów. Po przyjęciu święceń kapłańskich, w 1982 roku, przez dwadzieścia lat pracował duszpastersko w Egipcie i Sudanie. Uzyskał kościelny licencjat na Papieskim Instytucie Studiów Arabskich i Islamistyki oraz doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Granadzie. W maju tego roku ojciec święty mianował dotychczasowego sekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego przewodniczącym tej instytucji. Od 1989 r. wykładał islamologię najpierw w Chartumie, a następnie w Kairze i wreszcie na Papieskim Instytucie Studiów Arabskich i Islamistyki, którego w latach 2006-2012 był rektorem.