NOWY BISKUP DIECEZJI RUMBEK

Ojciec Święty Franciszek mianował 8 marca 2021, ojca Christiana Carlassare, kombonianina, pełniącego  obecnie  funkcję Wikariusza Generalnego diecezji Malakal w Południowym Sudanie, na biskupa diecezji Rumbek.

Ojciec Christian Carlassare, MCCJ  jest z pochodzenia Włochem. Urodził się 1 października 1977 r. w Schio (w prowincji Vicenza). Po ukończeniu szkoły podstawowej  wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego  Misjonarzy Kombonianów  w Thiene (Włochy). Postulat i studia filozoficzne odbył we Florencji. W 1998 roku rozpoczął nowicjacie w Venegono Superiore (prowincja Varese), który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych w roku jubileuszowym 2000. Następnie został skierowany za studia teologiczne  na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (2000-2003) gdzie uzyskała licencjat z teologii. Kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum (2003-2004), który uwieńczył licencjatem z misjologii.

Śluby wieczyste złożył w Rzymie w 2003 r., święcenia kapłańskie przyjął zaś  4 września 2004 r. Po święceniach kapłańskich został skierowany  na kurs języka angielskiego (2004-2005) po czym udał się do Sudanu Południowego, aby uczyć się miejscowego języka Nuer (2005-2006).

W swej pracy w Sudanie,  pełnił następujące funkcje: wikariusza (2006-2007) a następnie  proboszcza tej samej parafii w stanie Jonglei (2007-2016). Był jednocześnie członkiem Sekretariatu Promocji Powołań i Formacji (2011-2019), Radnym Prowincjalnym Prowincji Sudan Południowy (2012–2019), Sekretarzem Rady Prowincjalnej (2014-2016); Wice prowincjałem (2017-2019), Promotor Powołań oraz Wychowawcą  kursu propedeutycznego  (pre-postulat) w Moroyok (Juba) (2017-2020). Od 2020 roku do chwili obecnej pełnił funkcje Wikariusza Generalnego diecezji Malakal.

W Diecezji Rumbek, którą obejmie bp Christan, od 2011 nie ma mianowanego biskupa. W 13 parafiach pracuje obecnie 29 kapłanów z czego 9 diecezjalnych. Jest też tam obecnych 38 sióstr zakonnych. Na obszarze ponad 60 tys. km kwadratowych mieszka ponad 1,5 mln ludzi z czego niecałe 12 % jest ochrzczonych. Praca misyjna polega więc przede wszystkim na pierwszej ewangelizacji. Ojciec Christan Carlassare będzie obecnie najmłodszym biskupem na świecie. Ma 43 lata.