Kim jesteśmy

Misjonarze Kombonianie całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych nie znających Dobrej Nowiny lub jeszcze niedostatecznie zewangelizowanych.

Aktualnie pracujemy w prawie 40. krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy. Świadectwo życia Comboniego jest obecne dzisiaj w sercach niemal 1600 kapłanów i braci zakonnych, 1400 sióstr i 600 świeckich, którzy – przeniknięci tym samym duchem – tworzą wielką rodzinę komboniańską, kontynuując dzieło zapoczątkowane przez swego Założyciela.

  • Prowadzimy ANIMACJĘ MISYJNĄ w parafiach i szkołach, by przybliżyć pracę misjonarzy i w każdym wzbudzić zapał misyjny.
  • Pragniemy rozwijać POWOŁANIE w młodych, którzy chcą służyć Bogu i ludziom na misjach jako kapłani i bracia.
  • Zapraszamy MŁODYCH na spotkania misyjne i formacyjne: rekolekcje, komboniańskie, wakacje misyjne (KoWaMi) oraz misyjne ferie zimowe (MiFeZi).
  • Dajemy możliwość ŚWIECKIM MISJONARZOM KOMBONIANOM służenia drugiemu człowiekowi w krajach misyjnych poprzez dzielenie się wiarą i ofiarowanie swojej pomocy.
  • Zapraszamy wszystkich, którym „nie jest wszystko jedno”, do włączenia się w ruch TUCUM, aby poprzez modlitwę i różnego rodzaju akcje wspierali misjonarzy na całym świecie. Oznaką przynależności do ruchu jest czarna obrączka
  • Czytelnikom naszych czasopism „MISJONARZE KOMBONIANIE” i „MINI KOMBONIANIE” pragniemy przybliżać tematykę misyjną oraz pracę misjonarzy. Chcemy, by każdy, mały i duży, mógł się poczuć prawdziwym misjonarzem.