2011 Brazylia – Budujemy kaplicę

STATUS: ZAKOŃCZONY

Sytuacja Kościoła

Nasza parafia należy do diecezji Caxias, diecezji która ma już ponad 70 lat. Samo miasto Caxias jest dość stare (jak na tę część świata…) bo jego historia sięga XVIII wieku. Dziś Caxias liczy ok. 150 tyś. ludzi. Diecezja podzielona jest ona na dwadzieścia kilka parafii rozrzuconych na dużym terytorium. Pracuje w niej mniej ok. 30 księży diecezjalnych, a my Kombonianie jesteśmy jedynymi księżmi zakonnymi. Szacuje się, że na terenie naszej diecezji mieszka ponad 600 tyś. katolików. Oczywiście jest też wielu protestantów z rosnących jak grzyby po deszczu kościołów zielonoświątkowych. No i zdecydowana część katolików bardzo rzadko odwiedza nasze kościoły i kaplice. No ale gdyby wszyscy przyszli to mielibyśmy wiele pracy.

Komboniańska parafia

Parafia Dzieciątka Jezus z Pragi, (pod takim wezwaniem jest nasza parafia – jest to kult Dzieciątka Jezus, który rozpropagowali Redemptoryści rozpoczynając od Pragi ) zorganizowana jest w sieci małych wspólnot kościelnych (comunidades eclesiais de base), mając wspólny cel stawia na duszpasterstwo gdzie świeccy mają duży wpływ na funkcjonowanie parafii. Trudno więc byłoby nie liczyć się z nimi w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Nawet klucze od kaplic mają jedynie oni i jeżeli nie otworzą i nie przygotują kaplicy to nabożeństwa nie będzie… Miejska część parafii składa się w tej chwili (mówię w tej chwili bo za rok może być już więcej) z siedmiu dzielnic: Parque Alvorada, Vila do BEC, Sete Estrelas, Cajueiro, Jóia, Sucessão i Cidade Nova. Ostatnia dzielnica ma trzy sektory i w każdej jest wspólnota katolicka, ale tylko jedna wspólnota zdołała wybudować kaplicę. Jeśli zaś chodzi o teren poza miastem to obejmuje on około 40 miejscowości. Na terenie naszej parafii, obok „kościoła matki” znajduje się szkoła „Mãos Dadas” (złączone ręce) dla około 800 najuboższych dzieci zarządzana przez jednego Kombonianina i finansowana w większości przez ofiarodawców z Włoch i Portugalii. Od pięciu lat istnieje również projekt edukacji młodzieży CEJUPAZ. Jest to centrum kooperacji młodzieży z północnowschodniej Brazylii, który ma celu propagowanie kultury pokoju.

Sytuacja socjalna

Jeśli chodzi o sytuację socjalną na peryferiach miasta to około 7% ludności nie posiada aktu urodzenia, to znaczy tak jakby nie istnieli. Brak aktu urodzenia powoduje , że osoby te żyją na marginesie społeczeństwa bez możliwości uczestnictwa w życiu politycznym, pomocy państwa czy jakichkolwiek praw i usług jak choćby służba zdrowia. Około 43% dorosłych to analfabeci (choć dziś według danych oficjalnych odsetek analfabetów w Brazylii nie przekracza 10%). 40% odpowiedzialnych za wychowanie w rodzinach (ojciec luba matka) nie ma żadnego źródła dochodów. Ci, którzy pracują w dużej części są niezależni (najczęściej drobny handel i usługi). Ci, którzy mają stałą pracę wraz z ubezpieczeniem najczęściej otrzymują minimalne wynagrodzenie (510 reali co odpowiada około 200 euro). Ceny w Brazylii są w większości podobne do Europy, na przykład litr paliwa kosztuje 2,50 R, ( 1 euro = 2,25 R). Może się to wydawać dziwne bo Brazylia posiada ogromne, niedawno odkryte źródła ropy naftowej. Brak stałej pracy jest tu źródłem wielu problemów. Dotykają one wszystkich ale najbardziej narażoną grupą jest młodzież, która często uzależniona jest od narkotyków. Nasza praca misyjna ma więc dwa wymiary: bezpośrednią ewangelizację oraz pomoc socjalną zgodnie z zasadą, że nie można dzielić człowieka na materialnego i duchowego, mówić mu, że Bóg jest dobry kiedy on jest głodny. Trzech misjonarzy pracuje bezpośrednio na parafii, jeden jest odpowiedzialny za szkołę i jeden za projekt pracy z młodzieżą na rzecz pokoju.

Jóia

Kilka słów o wspólnocie, której chcecie pomóc. Wspólnota Jóia jest młodą wspólnotą. W tym momencie w nabożeństwach uczestniczy przeważnie kilkanaście osób. Dwa razy w miesiącu jest msza święta (kiedy nie pada – a ostatnio już bardzo dawno nie padało ale niedługo nadejdzie pora deszczowa) i dwa razy nabożeństwo Słowa, które prowadzą sami świeccy. Są też dwie małe grupy dzieci, które mają katechezę. Kiedy odbywa się msza, katecheza czy spotkanie każdy musi sobie przynieść krzesło albo ławkę bo w tym momencie nie ma nic. Nie można też zostawić żadnej rzeczy ponieważ nie ma drzwi i okien. Niedawno był w tej kaplicy chrzest kilku dzieci i za kilka dni będzie też I Komunia św.

Missionários Combonianos
Rua Jerónimo Silva 1475
Parque Alvorada
TIMON, MA
BRASIL

Wyszczególnienie Cena jednostkowa Cena całkowita
3.000 podwójnych dachówek R$ 0,90 R$ 2.700,00
drewno na dach (krokwie, deski, etc) R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
4 okna drewniane R$ 375 R$ 1.500,00
1 drzwi wejściowe R$ 450,00 R$ 450,00
instalacja elektryczna R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
10 ławek drewnianych R$ 250,00 R$ 2.500,00
Razem R$ 11.250,00

o. Paulo de Araújo Rocha (Proboszcz)
o. Tomasz Marek (Ekonom wspólnoty)

Podziękowanie od wspólnoty z Jóia

Tworzymy wspólnotę `Święta Paulina`, która znajduje się w dzielnicy Jóia w mieście Timon w stanie Maranhão. Pragniemy podziękować Wam wszystkim z Polski, którzy pomogliście nam wybudować naszą kaplicę, o której tak bardzo marzyliśmy. Bez Was dokończenie tej budowy było by bardzo trudne.

Wcześniej gromadziliśmy się pod gołym niebem, ale wiele razy nie mogliśmy odprawiać naszych nabożeństw ponieważ przeganiał nas deszcz, nie mówiąc jak męczące było za każdym razem przynoszenie i wynoszenie z kaplicy różnych ciężkich przedmiotów. Jesteśmy biedną finansowo wspólnotą i niewielu nas jest ale z łaską Bożą będziemy rosnąć w siłę. Dlatego z serca dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. Dużo pokoju i szczęścia życzymy wszystkim Wam.

Pedrina Pereira
Odpowiedzialna za wspólnotę `Święta Paulina`

 

Wspólnota Jóia z Brazylii, dla której zebraliście ofiary (Akacja: „Budujemy Kaplicę”) jest wdzięczna za okazaną pomoc. Dzięki waszemu wsparciu udało sie dokończyć budowę, położyć dach, zrobić instalacje elektryczna, kupić kilka ławek, szafę na niektóre rzeczy liturgiczne, wykonać okna, położyć tynk i jeszcze kilka innych prac. Przesyłam Wam szczegółowe rozliczenie z budowy i prac wykończeniowych kaplicy w Jóia, na które przysłaliście środki. Rozliczenie jest w walucie brazylijskiej, 1 euro , w zależności od kursu to ok 2,24 reala brazylijskiego. Cześć prac była wykonana również dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy tam mieszkają. Dla tak małej i biednej wspólnoty to rzeczywiście wielka pomoc. Cały poprzedni rok nabożeństwa mogły się odbywać tylko kiedy nie padało. Teraz sytuacja jest już inna. Mam nadzieję, że zachęci to innych do czynnego uczestnictwa w życiu tej wspólnoty. I ja również dziękuje wszystkim tym, którzy złożyli ofiary na ten cel! Muito obrigado! Bardzo dziękujemy!

o. Tomasz Marek, kombonianin