Tagi: ,

Rok 2021 – Międzynarodowym Rokiem Eliminacji Pracy Dzieci

Szacuje się, że na świecie 152 miliony dzieci zmuszanych jest do pracy, z czego 72,1 miliona w samej Afryce. 2021 rok ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Eliminacji Pracy Dzieci.

Według szacunków Światowej Organizacji Pracy w samej Afryce zatrudnionych jest 31,5 mln dzieci. Wykonywanie, często ciężkiej i fizycznej pracy zajmuje im większość dnia, co uniemożliwia naukę, dającą nadzieję na lepszą przyszłość. Dzieciom, które mogły uczęszczać do szkół, uniemożliwiono to w wielu rejonach ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Wiele rządów nie zapewniło także odpowiedniej pomocy, aby złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego, które wywarło nieproporcjonalny wpływ na grupy społeczne, m.in. mniejszości, migrantów, a także pogłębiło kryzys jakim jest właśnie wyzysk i praca dzieci. 

W 2015 roku Światowi liderzy podpisali się pod Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030, aby wyeliminować pracę przymusową, zakończyć współczesne niewolnictwo i handel ludźmi oraz zapewnić zakaz i eliminację najgorszych form pracy dzieci, w tym rekrutacji i wykorzystywania dzieci-żołnierzy. Te cele miały być osiągnięte nawet do 2025 roku, jednak zmieniająca się gospodarka, wzrost liczby ludności, a ostatnio też światowy wirus jest przyczyną utrudniającą rządom dążenie do obranych – szlachetnych, ale trudnych do wykonania  ̶  celów. Ogłoszony Rok ma zmobilizować organizacje i państwa do podjęcia działań na rzecz zwalczania pracy dzieci i zwrócić uwagę świata na ten problem. 

Według danych Światowej Organizacji Pracy, w Afryce 85% dzieci pracuje w rolnictwie (co obejmuje również opiekę nad zwierzętami), 11% w sektorze usług i 4% w przemyśle. Najwyższy odsetek dzieci pracujących znajduje się w grupie wiekowej od 5 do 11 lat. W większości przypadków pracuje nieodpłatnie, a jedyną „zapłatą” jest talerz jedzenia.

Klara Brymas