Srebrny jubileusz

To wspaniałe, że wspólnie z Wami możemy cieszyć się kolejnym jubileuszem. Do Waszych rąk trafił właśnie 150. numer naszego czasopisma „Misjonarze Kombonianie”. I chcemy Wam za to, Drodzy Czytelnicy, z całego serca podziękować. Dziękujemy za Waszą obecność i wszelką pomoc. Bo tak naprawdę bez Was ta nasza radość z jubileuszu nie byłaby pełna. Sto pięćdziesiąty numer oznacza, że nasze czasopismo ukazywało się przez 300 miesięcy, co przekłada się na 25 wspólnie przeżytych lat. Pierwszy numer, który liczył 8 stron, został wydany w roku 1993, a jego redaktorami byli: o. Piotr Cozza i o. Manolo Torres. Niespełna dwa lata później czasopismo liczyło już 28 stron. Ojciec Piotr został posłany na misje do Afryki, a pieczę nad czasopismem dalej sprawował o. Manolo Torres. Po jego osiemnastu latach pracy czasopismo liczyło już 32 strony.

Pod koniec roku 2011 nowym redaktorem naczelnym został o. Krzysztof Zębik i to dzięki niemu rok później liczba stron zwiększyła się do 36. I tak zostało do dnia dzisiejszego. Z końcem 2016 r. stanowisko redaktora naczelnego objął br. Tomasz Basiński. W pierwszym roku swojej pracy zainicjował wydawanie drugiego czasopisma misyjnego, tym razem dedykowanego dzieciom, o nazwie „MINI Kombonianie”. Pierwszy numer liczył tylko 8 stron, dziś ma drugie tyle.

Przez te wszystkie lata byliście Państwo świadkami wielu przemian naszego czasopisma, począwszy od nazwisk redaktorów, współpracowników, osób duchownych i świeckich, którzy dzielili się swoją wiarą i miłością do misji. Wielu ludzi oddawało swoje serca i poświęcało swój trud, by czasopismo z roku na rok stawało się coraz ciekawsze i coraz bardziej przybliżało Was do świata misyjnego.

Ojciec Piotr Cozza obecnie posługuje w Ugandzie, o. Manolo Torres jest proboszczem na swojej ukochanej misji w Kongo, o. Krzysztof Zębik powrócił do Afryki i pracuje w Sudanie Południowym, a to jedno z komboniańskich dzieł, jakim jest czasopismo, kontynuuje br. Tomasz Basiński. Za każdy ich najmniejszy trud i serce wypełnione miłością do misji dziś wszystkim im bardzo dziękujemy! Niech Pan Bóg pobłogosławi i sprawia by ich serca jeszcze bardziej otwierały na ludzi, wśród których posługują. Bo to dzięki nim wszystkim możecie dziś, Drodzy Czytelnicy, trzymać w swoich dłoniach nasze misyjne czasopisma.

Od samego początku pismo „Misjonarze Kombonianie” było dwumiesięcznikiem i częstotliwość jego ukazywania nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Przez te wszystkie lata dokonywało się wiele zmian, również dotyczących  grafiki i formatu, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna. To misyjna tematyka naszego czasopisma. Poprzez artykuły, refleksje i świadectwa stara się ono rozbudzać i pogłębiać świadomość misyjną wśród katolików w Polsce, aby każdy z nas mógł poczuć się prawdziwym misjonarzem. Nadal bardzo się staramy, by każdy nasz Czytelnik mógł poznać i pokochać misje. Chcemy wnieść do Waszych domów życie ludzi różnych ras wraz z ich problemami, cierpieniami, radościami i nadziejami. Chcemy, abyście wiedzieli o najważniejszych i najbardziej aktualnych wydarzeniach misyjnych na całym świecie, również w Polsce. Chcemy też, abyście mogli poznawać misjonarzy kombonianów pracujących na całym świecie i uczestniczyć w ich trudach, radościach i wyzwaniach, jakie stawia im rzeczywistość misyjna. Ukazujemy powszechność Kościoła, przedstawiając ważne uroczystości w różnych zakątkach świata i przybliżając miejscowe zwyczaje, tradycje, symbolikę liturgii… Zachęcamy młodych, aby poprzez własne zaangażowanie pragnęli świadomie żyć i działać dla misji.

Na koniec, Drodzy Czytelnicy, chcemy Was zapewnić o naszej modlitwie i jeszcze raz serdecznie podziękować za Waszą obecność. Czytajcie nasze czasopisma i bądźcie zawsze z nami na tej misyjnej drodze prowadzącej do Boga.