Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021


„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem ekumeniczne spotkania modlitewne odbędą się głównie w formie online.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Jest to okazja do głębszego poznania się, zrozumienia, pokonania uprzedzeń, ale przede wszystkim do wspólnej modlitwy.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi.

Program nabożeństw przygotowanych w różnych diecezjach dostępny jest na stronie:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 | Polska Rada Ekumeniczna (ekumenia.pl)