Uczniowie w Tanzanii z dostępem do czystej wody

W Tanzanii dostęp do czystej wody i łazienek uzyskało 1218 chłopców i dziewcząt z liceum Don Bosco Didia, położonego w Shinyanga w północnej Tanzanii. Projekt był możliwy do spełnienia dzięki inicjatywie Misji Salezjańskich Inicjatywa Czysta Woda.

Shinyanga nie posiada naturalnych rzek ani zbiorników wodnych. Mieszkańcy podczas pory deszczowej, korzystają z zebranej w zbiorniki wody, natomiast podczas pory suchej kopią płytkie doły w korytach rzek. Uczniowie liceum Don Bosco Didia mieli więc utrudniony stały dostęp do wody,
a także urządzeń sanitarnych. Taki stan doprowadzał do ryzyka rozwinięcia chorób, a w efekcie nieobecności dzieci w szkole. Inicjatywa Czysta Woda była więc priorytetem na obszarach, gdzie działają misjonarze salezjańscy, a więc nie tylko w Tanzanii, ale także na Madagaskarze, w Egipcie
i Indiach. Inicjatywa jest tak pożyteczna, ponieważ zapewnia stały dostęp do wody, bez względu na panującą porę. 

Jak mówi ks. Gus Baek, dyrektor Misji Salezjańskich – Dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych daje poczucie godności dzieciom i rodzinom, którym służymy w naszych programach. Inicjatywa ta była odpowiedzią na wezwanie światowej społeczności i organizacji humanitarnych związanych ze Światowym Dniem Toalety, obchodzonym19 listopada każdego roku, zwracającym uwagę na globalne potrzeby sanitarne.