Wybory Przełożonego Generalnego

Dziś rano ojciec Tesfaye Tadesse Gebresilasie, 52 lata, zdecydowaną większością głosów  został ponownie wybrany Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego. Odbyło się to podczas XIX Kapituły Generalnej, mającej miejsce w Domu Generalnym Zgromadzenia, która odbywa się w dniach od 1 do 30 czerwca bieżącego roku.
Ojciec Tesfaye urodził się w Harar (Etiopia), 22 września 1969 r. Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Misjonarzy Kombonianów złożył 1 listopada 1994 r. i został wyświęcony na kapłana w swojej archidiecezji, do której należy – Addis Abebie – 26 sierpnia 1995 r. Zaraz potem, po ukończeniu studiów teologicznych w Rzymie spędził rok w Egipcie, gdzie uczył  się języka arabskiego, a następnie został skierowany do pracy w Sudanie (1997-2000). W międzyczasie studiował i ukończył  licencjat z arabistyki i islamistyki na Papieskim Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich (PISAI) w Rzymie (2000-01). Następnie powrócił do swojej ojczyzny, gdzie pełnił posługę duszpasterską, a po krótkim kursie formacyjnym w Instytucie Salesianum (UPS) pracował w duszpasterstwie powołaniowym oraz w  formacji  (2002-03). W 2005 roku został wybrany Przełożonym Prowincjalnym Misjonarzy Kombinatów w Etiopii, które to stanowisko piastował do 2009 roku. W tym okresie pełnił także funkcje Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych w Etiopii. Na XVII Kapitule Generalnej Misjonarzy Kombonianów w  2009 roku został wybrany Radnym Generalnym odpowiedzialnym za formację podstawową oraz prowincje Afryki anglojęzycznej oraz Mozambiku. Na kolejnej Kapitule Generalnej w 2015 roku został wybrany Przełożonym Generalnym.
Po akceptacji przez ojca Tesfaye funkcji Generała Zgromadzenia, o. Pedro Andrés Miguel – Sekretarz Kapituły – zgodnie z procedurą wyborczą przewidzianą w Statucie, oświadczył: „Po otrzymaniu  przez o. Tesfaye Tadesse Gebresilasie wystarczającej liczby głosów, w imieniu XIX Kapituły Generalnej, ja, o. Pedro Andrés Miguel, Sekretarz Kapituły, ogłaszam wybranym na drugą kadencję o. TESFAYE TADESSE GEBRESILASIE Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Następnie Dekret Wyborczy został podpisany przez Sekretarza Kapituły o. Pedro Andrés Miguel oraz przez Sekretarza Generalnego Zgromadzenia brata Daniele Giovanni Giusti.